Seyri Sülük nedir

Bedenimizde Ruh,  Sır, Hafi, Ahfa, Vicdan Akıl ve Manevi gelişim gösteren yerler vardır. bunlara latifeler veya letaif denir.

Kulun rabbine yakınlaşmasını da diğer ifadeyle terakki göstermesinde kalbin yardımcısı konumundadır. insandaki manevi latifeler terbiye edilip temizlenince asıl vazifelerine dönerler. Asıl yapmaları gereken özellikleri gerçeklestirirler işte o zaman insan gerçek kulluk ve güzel ahlak elde edebilirer. Bu işleme tasavvufta seyri sülük ismi verilir. tasavvufta seyir cehaletten ilme kötü huydan güzel huylara kendi varlığından geçip Hakk ın varligina dogru harakettir. Sülük ise hakk a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve denetiminde cikilan manevi kalbi ruhi yolculuk ve ahlaki bir eğitimdir. (minhacul fukara 51) Seyri Sülük bizzat insanın ve kalbinin ruhunun nefsinin ve diğer manevi cevherlerinin eğitiminden ibarettir bu iş kalpten başlar hayatın her yanını içine alır bu eğitimden maksat kulun kendini ve rabbini tanımasıdır .